Пользовательское соглашение

ЗГОДА
на збір та обробку персональних даних
Я __________________ даю згоду ПП Бутенко Андрію Вікторовичу, зареєстрованому за адресою: м. Харків, просп. Леніна, 26, кв.46, що є власником сайту indigo.in.ua, свою письмову безумовну згоду на обробку моїх Персональних даних (розміщених мною добровільно на даному сайті) у базі персональних даних клієнтів з метою надання мені послуг просвітницького характеру.
Я погоджуюсь,що процес обробки персональних даних включає в себе вчинення будь-яких дій та/або сукупності дій, що пов'язані зі збиранням, реєстрацією, накопиченням, зберіганням, адаптуванням, зміною, поновленням, використанням і поширеннями, знеособленням, знищенням моїх Персональних даних,
Обсяг моїх Персональних даних, щодо яких здійснюється процес обробки моїх Персональних даних та які можуть бути включені до бази персональних даних ПП Бутенко Андрія Вікторовича, визначається, як будь-яка інформація про мене, розміщена мною на сайті indigo.in.ua, що стала відома ПП Бутенко Андрію Вікторовичу.
Надана мною згода на обробку моїх Персональних даних не вимагає здійснення від ПП Бутенко Андрія Вікторовича повідомлень про передачу моїх Персональних даних третім особам згідно з нормами ст. 21 Закону України «Про захист персональних даних». Я підтверджую, що мені повідомлені та зрозумілі мої права, визначені Законом України «Про захист персональних даних», а також мета обробки моїх Персональних даних, в тому числі збору моїх Персональних даних. Я погоджуюсь, що строк обробки моїх Персональних даних - безстроковий.
Відповідно до ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних» суб’єкт персональних даних має право:
1) знати про місцезнаходження бази даних, яка містить його персональні дані, її призначення та найменування, місцезнаходження її володільця чи розпорядника;
2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані, що містяться у базі персональних даних;
3) на доступ до своїх персональних даних, що містяться у відповідній базі персональних даних;
4) отримувати не пізніш як за 30 календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи зберігаються його персональні дані у відповідній базі персональних даних, а також отримувати зміст його персональних даних, що зберігаються;
5) пред’являти вмотивовану вимогу із запереченням проти обробки своїх персональних даних органами державної влади, органами місцевого самоврядування при здійсненні їхніх повноважень, передбачених законом;
6) пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником цієї бази, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;
7) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;
8) звертатися з питань захисту своїх прав щодо персональних даних до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, до повноважень яких належить здійснення захисту персональних даних;
9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних.